Vizītkarte Raksti un video Atbildes uz jautājumiem Pieteikšanās Kolēģiem

Esiet sveicināti!

 Tikai mēs paši spējam darīt savu dzīvi pilnestīgāku, labāku, krāsaināku, bet
reizēm lieti noder kāds neliels atbalsta punkts, cits redzesleņķis, neuzkrītoša,
toleranta palīdzība.


      Es nesolu brīnumnūjiņu vai kādu savdabīgu psihoterapeitisku brīnumlīdzekli.
Ceļš uz sevis pilnveidošanu ir bezgalīgs, grūts un skaists, un, jo dziļāka problēma,
jo ilgāk un grūtāk nāksies to risināt. Galvenais – to ir jāvēlas darīt! Vēlme risināt
savas iekšējās problēmas drīzāk liecina par psihisku veselību, nevis slimību. Tas,
ka esat šeit ielūkojies, jau liecina par to, ka interesējaties par psiholoģiskajām
norisēm, vēlaties zināt, kas un kādēļ ar Jums notiek, kā dzīvot labāk un
harmoniskāk. Mans ikdienas darbs ir palīdzēt cilvēkiem, kurus nomoka dažādas
emocionāla rakstura problēmas – grūtības attiecībās, saskarsmē; grūtības
veiksmīgi veidot karjeru; nespēja saprast sevi; grūtības sadzīvot ar savām
emocijām u.c.

     Mūsu savstarpējā sadarbība palīdzēs Jums izprast sevi, atrisināt sasāpējušās
problēmas un stiprinās ticību sev un saviem spēkiem.

Sertificēts psihoterapeits un psihiatrs
Andris Veselovskis

Manu cv Jus varat apskatīt šeit

Tālr.: +371 29448680   |  Rīga, Maiznīcas 12-1 (skatīt karti)